Aktiviteter

 

Aktiviteter

 

Vår absolut viktigaste aktivitet är våra punktmöten som vi har i lokalen varje tisdags- och fredagskväll året runt kl 18.30. Som grund för mötet har vi vårt 7-punktsprogram. Var och en får, om han eller hon så önskar, berätta och beskriva viktigare saker i sina nya nyktra liv.

 

Samma tankar och funderingar och också erfarenheter och kunskap kommer alltid upp i ljuset alla övriga kvällar. Fast då under mera enkla och meravspända förhållanden. Till nytta och gagn för ett fortsatt helnyktert liv.

 

Vi besöker som regel Fria Sällskapen Länkarnas Riksträff två gånger om året, varje Pingst och varje Allhelgonahelg. Där träffar vi hundratals nyktra alkoholister som representerar andra sällskap landet runt och utbyter erfarenheter. Vi diskuterar frågor som alkohol, nykterhet, vardagsliv och ekonomi. Självklart har vi också väldigt trevligt på dessa

träffar.

 

Vi besöker fyra gånger per år våra Länkrådsmöten som äger rum runt om i Skåne och Blekinge. Där får vi lite mera lokala kontakter att diskutera intressanta frågor med.

 

Vi bjuder på välbesökta fester till nyår, påsk, midsommar och jul. Och det gör vi förstås i våra egna lokaler på Stadsportsgatan 16.

 

Avsikten med våra gemensamma aktiviteter är förstås att stärka banden och att sammanlänka kamraterna, och också anhöriga, med ett enda mål för ögonen:

Ett fortsatt nyktert liv.