Om

Verksamhet

I april 2012 bildades Fria Sällskapet Länkarna i Karlshamn. En förening för oss alkoholister och drogmissbrukare som bestämt sig för att göra något åt vårt svåra problem.

Med stöd av aktiva och nyktra kamrater och med hjälp av vårt 7-punktsprogram lär vi oss leva som vanliga människor ute i samhället. Med en viktig skillnad: Vi använder oss inte av alkohol och inte heller av andra droger.

Vi erkänner att vi är missbrukare.

Vi förstår att vi inte klarar att lösa det problemet på egen hand.

Vi inser att vi måste ändra vår livsstil och vårt beteende mot omvärlden.

Vi eftersträvar ärlighet, renhet, kärlek till medmänniskor och osjälviskhet.

Vi dryftar våra missförhållanden och erkänner våra fel och brister inför någon annan kamrat. Våra kamrater i Länkarna vill inget hellre än att dela våra bekymmer och genom sina erfarenheter hjälpa oss att lösa våra problem.

Vi försöker göra upp med människor till vilka vi står i något missförhållande.

Vi dömer inte andra människor. Vi försöker tillstå våra oförrätter och vi försöker gottgöra vad vi förbrutit.

Vi har kommit ifrån alkoholen och drogerna. Det enda vi begär av varandra är att hjälpa andra missbrukare till ett nyktert liv.

 

 

Fria Sällskapet Länkarna i Karlshamn

Stadsportsgatan 16, 374 38 Karlshamn

Telefon 0454-127 01

 

Öppet alla dagar mellan kl 17.00 och 20.00

E-post: lankarna.karlshamn@spray.se

Webbredaktörer: Jim Johansson

Bild: Pål Wetterling